ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອເຄື່ອງສີດຖືກປິດລົງ

2021-07-03

ຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງສີດ is suspended, the remaining plastic must be sprayed out or let the plastic pass through the ເຄື່ອງສີດ to clean the remaining plastic in the injection cylinder or barrel. In case of plastic fading, the number of blow-outs will increase. For minor repairs; the heater of the injection cylinder must be adjusted to the maximum value, such as 150°C, to minimize the possibility of thermal decomposition.

Before injecting thermally stable plastics (such as PS or PE), if you have shut down for one night in advance, you only need to turn off the sliding plate at the bottom of the hopper and the heater of the injection cylinder (only the heater of the nozzle is turned on), and the injection cylinder is blown out clean. After the nozzle is completely cleaned, cool the barrel as high as possible. After the ເຄື່ອງສີດ has cooled down, turn off all equipment. The ເຄື່ອງສີດພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄືນໃfully່ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຖ້າຫາກວ່າtemperature of the injection cylinder or barrel is high, only slightly modify the above steps to prevent the resin from being decomposed by heat. For example, turn off the heater of the injection cylinder (only turn on the heater of the nozzle), or cool the barrel as high as possible, during which the remaining resin is continuously sprayed out. Close the slide plate at the bottom of the hopper, and try to spray the oblique rubber in the barrel again. If no more plastic is sprayed, the equipment can be closed for the next use.

ຖ້າຫາກວ່າplastic decomposes or burns in the ເຄື່ອງສີດ, it will eventually change color, making the finished product waste. In this case, the ເຄື່ອງສີດຕ້ອງຖືກປິດລົງandົດແລະສີດພົ່ນໃຫ້ສະອາດ. ວິທີການປ້ອງກັນແມ່ນການໃຊ້ພລາສຕິກທີ່ມີສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າເພື່ອລະເບີດເອົາຢາງທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກມາເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດທົນກັບຄວາມຮ້ອນຕໍ່ມາໄດ້.
Some plastics (such as POM, PVC) are easy to decompose. ຖ້າຫາກວ່າmachine stops suddenly during injection molding, the heater of the nozzle should be turned on before the injection is continued. Only when the plastic has the nozzle melted, can the heater of the injection cylinder be turned on. The temperature of the shooting cylinder or barrel should be adjusted to about 140°C. Then raise the temperature to the processing temperature, and spray the remaining plastic as soon as possible. The sprayed plastic must be put into cold water. If you want to change other plastics, use PS or PE natural, non-fireproof grades as the cleaning agent; if the remaining material is not completely sprayed, please do not mix POM with PVC, or mix them one after another.

ກ່ອນທີ່ຈະຢຸດເຄື່ອງຈັກຫຼືປ່ຽນໄປໃຊ້ປລາສຕິກປະເພດອື່ນ, ກວດເບິ່ງວ່າຂັ້ນຕອນທີ່ເຮັດໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ຜູ້ສະ ໜອງ ວັດສະດຸໄດ້ພິມແລະກະກຽມປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍແລ້ວ. ອ່ານມັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນການດໍາເນີນງານເພື່ອເຂົ້າໃຈ "ຂັ້ນຕອນການປິດມາດຕະຖານ" ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຕ່ລະພລາສຕິກ. ແຜ່ນພັບຄວນຖືກວາງຢູ່ທາງຂ້າງເຄື່ອງສີດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດອ່ານມັນໄດ້ທຸກເວລາ.

  • QR