ເຄື່ອງຈັກຕັດສາຍໄຟ EDM ສາຍກາງໄດ້ນໍາມາສູ່ໂອກາດອັນດີສໍາລັບການພັດທະນາ

2021-06-23

ດ້ວຍການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນຂອງອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງຈັກປະມວນຜົນພິເສດ, ສາຍໄຟຄວາມໄວປານກາງ EDM WEDM ໄດ້ນໍາເອົາໂອກາດອັນດີມາສູ່ການພັດທະນາ, ແລະຄ່ອຍ gradually ກາຍເປັນກໍາລັງຕົ້ນຕໍໃin່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງພິເສດ. ໃນປີ 2001, ຜົນຜະລິດຂອງຄວາມໄວຂະ ໜາດ ກາງສາຍ EDM wire-cutting machine tools in our country was only 150. By 2004, it had reached 1,800, and in 2005 it had risen to 2,400. In 2006, it is expected to produce 3,500 to 4,000 units per year, with an output value of about 2.5 billion to 30. Million yuan, medium-speed ສາຍ EDM wire-cutting machine tool manufacturers are currently the largest variety of special processing machine tool industry in terms of output value.
The main reasons why medium-speed ສາຍ EDM wire-cutting machines have become the new main force in the market are as follows:
Medium-speed ສາຍ EDM WEDM machine tools can meet the needs of equipment replacement. In 2005, my country's mold output value reached 62 billion yuan, and there were more than 20,000 enterprises. With the continuous development of precision, complex, and long-life molds, the processing equipment of many mold companies has been updated one after another, and the medium-speed ສາຍ EDM wire-cutting machine is an indispensable important equipment for mold processing. The renewal of equipment in my country's aerospace, military and other fields has also promoted the rapid development of medium-speed ສາຍ EDM wire-cutting machine tools.

It has become the final processing method of precision molds. In the past, the surface of medium-speed wire-cut wire-cut EDM machines would produce a "deteriorated layer", which affects the life of the mold. Now the medium-speed wire-cut ສາຍ EDM machine has eliminated the "deteriorated layer" and its surface accuracy , Surface roughness can meet the requirements of precision, complex, and long-life molds, and can be used as the final processing method of precision molds just like grinding.


  • QR